Belediyelerde Hizmet Pazarlaması: Elazığ Belediyesi Örneği

Nurcan YÜCEL, Atilla YÜCEL, Erkan GÜLTER, Merve AK
5.095 1.256

Öz


Belediyeler, kamu hizmetlerinin büyük bir kısmını üstlenen ve zamanla önemi artan kentsel hizmet birimlerinden biridir. Belediyeler, belde halkına şehircilik hizmetlerinden eğitim ve kültür hizmetlerine kadar çok çeşitli hizmetler vermektedirler (Duman ve Yüksel, 2008:43). Halka en yakın hizmet birimi olan belediyelerin, halkın ihtiyaç ve isteklerine duyarlı davranmaları, halkın sürekli desteğini ve beğenisini kazanmaları belediye yönetimleri için önemli bir durumdur (Göküş ve Alpürker, 2011:121). Bu çalışmanın amacı, Elazığ Belediyesi’nin sunmuş olduğu hizmetlerin kalitesini ve tüketicilerin bu hizmetlerden memnun olma düzeylerini belirlemektir. Araştırma için oluşturulan anket formu, Elazığ il merkezinde yaşayan 572 seçmen üzerinde uygulanmıştır. Yüzde, frekans ve t-testi analizleri yapılmıştır. Katılımcıların taşıma araçlarının, seyyar satıcıların denetimlerinin, tuvaletlerin temizliğinin yetersizliği vb. konularda belediyenin faaliyetlerini yetersiz gördüğü sonucu bulunmuştur. Belediyenin bu konularda gerekli düzeltmeleri ve düzenlemeleri yapması konusunda dikkat çekilmiştir.

Anahtar kelimeler


Belediye, Hizmet, Belediyelerde Hizmet Pazarlaması.

Tam metin:

PDF