Bulanık Analitik Hiyerarşi Süreci ve Mortgage Banka Kredisi Seçim Problemine Uygulanması

Arzu ORGAN, Murat Deniz KENGER
3.913 1.579

Öz


Mortgage sistemi dünyada ve Türkiye’de uzun zamandan beri uygulanmakta olan bir finansman türüdür. Mortgage kredileri çok çeşitli şekillerde, bankalar tarafından kredi alıcılarına sunulmaktadır. Kredi kullanıcıları bu sistem sayesinde kira öder gibi ev sahibi olabilmektedir. Bankalar bu sistemden yararlanmak isteyen kişiye kredi vermek için değişik kriterler uygulamakta ve değişik kredi koşulları, faiz oranları, geri ödeme seçenekleri sunmaktadır. Kredi kullanıcısı açısından, bu alanda birçok bankanın bulunması ve bu bankaların ayrı kriterlere bağlı olarak farklı planlar sunması, banka seçimini, karmaşık ve çözümü için zaman gerektiren bir durum haline getirmektedir. Bu çalışmanın amacı, mortgage kredi kullanıcısına alternatif kredi seçenekleri arasından en uygun bankanın seçilmesine yol göstermektir. Bu çalışmada bulanık analitik hiyerarşi süreci yöntemi kullanılmıştır. Ayrıca, uygulamada üç farklı bulanık sıralama yöntemi kullanılmış (Chang, Liou-Wang, Kareli Ortalama) ve sıralama yöntemlerine göre bankalar sıralanarak ve sonuçlar tartışılmıştır. Anahtar Sözcükler: Bulanık Mantık, Analitik Hiyerarşi Süreci, Bulanık AHP, Mortgage Kredileri JEL Sınıflaması: G21. FUZZY ANALYTIC HIERARCHY PROCESS AND ITS APPLICATION TO MORTGAGE BANK CREDIT SELECTION PROBLEM ABS Mortgage system is a type of funding that has long bee applied in the world and Turkey. Mortgage funds are offered in varriety of to the borrowers. In this system credit users pays their loans back in such a way that they pay rent. Banks extend loans to people who want to take advantage of this system to apply different criteria and different loan terms, interest rates, repayment options. The number of banks and their different mortgage packages makes bank selection, a complex procedures from the point of credit users. The purpose of this study is to show selection of the best mortgage package among others. Fuzzy analytic hierarchy process method is used in this study. In addition, the application of three different fuzzy ranking method and the results are ranked banks according to the methods used and the result discussed.

Anahtar kelimeler


Fuzzy Logic, Multi-Criteria Decision Making, Fuzzy Analytic Hierarchy Process, Mortgage

Tam metin:

PDF