Muhasebe Meslek Mensuplarının Kişilik Özellikleri ve Etik Karar Verme Davranışları Arasındaki İlişkiler

Azzem ÖZKAN, Tansel HACIHASANOĞLU
6.818 1.706

Öz


ELLİKLERİ VE ETİK KARAR VERME DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİLER Azzem ÖZKAN Tansel HACIHASANOĞLU ÖZ Bu çalışmada, muhasebe meslek mensuplarının kişilik özellikleri ile etik karar verme davranışları arasında ilişkiler araştırılmıştır. Bu kapsamda Yozgat ilinde bağımsız olarak faaliyet gösteren muhasebe meslek mensuplarına anket uygulanmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre meslek mensuplarının kişilik özellikleri ile bazı etik karar verme davranışı arasında zayıf düzeyde bir ilişki tespit edilirken; bazı etik karar verme davranışı arasında ise ilişki tespit edilememiştir. Dolayısıyla bu sonuçlar, muhasebe meslek mensuplarının etik karar verme davranışları ile ilişkili olabilecek başka değişkenlerin araştırılması gerektiğini ortaya koymuştur.

Anahtar kelimeler


Etik, Muhasebe Meslek Etiği, Kişilik Özellikleri.

Tam metin:

PDF