İlaç Sektöründe Tersine Lojistik ve Dağıtımın Rolü: Bir Uygulama

Şemsettin USLU, Mualla AKÇADAĞ
8.048 4.249

Öz


Modern pazarlama içerisinde önemli bir yer tutan lojistik tüm sektörde olduğu gibi ilaç pazarında önemli bir yer tutmaktadır. İlaç lojistiğinin ana konularından olan tersine lojistik, son müşteriden satıcıya veya hizmet sağlayıcıya geri gelen ürünlerin hareketi, depolanması ve elleçlenmesidir. Tersine lojistik aynı zamanda dağıtımında bir parçasıdır. Bu çalışma Kayseri de faaliyet gösteren ilaç şirketlerinin, lojistik faaliyetlerden tersine lojistik ve dağıtım etkinliklerini tespit etmek için yapılmış bir araştırmadır. Araştırmanın sonucunda Kayseri deki ilaç şirketlerinin dağıtım faaliyetlerine ve tersine lojistik faaliyetlerine gereken önemi verdikleri sonucuna varılmıştır.

Anahtar kelimeler


Lojistik, Lojistik Yönetimi, Tersine Lojistik, Dağıtım.

Tam metin:

PDF