Turizm Paydaşlarının Turizm Deneyiminden Tatmin Düzeyleri ve Turizme Yönelik Genel Tutumları Üzerine Betimleyici Bir Araştırma: Antalya Örneği

Yakın EKİN, Veli Erdinç ÖREN
5.082 1.196

Öz


Çeşitli turizm paydaşlarının gözünden bir destinasyonun sunduğu turizm deneyimi ile ilgili tatmin ve genel tutumlarla ilgili bilgiye sahip olmak, gelecekteki turizm planlaması uygulamalarının doğru yönlendirilebilmesinde önem taşımaktadır. Bu nedenle, turizm ürün ve hizmetleriyle ilgili tatmin düzeyleri ve turizmle ilgili genel tutumları konusundaki algılarını belirlemek için Antalya’daki turizm paydaşlarının görüşlerine başvurmak ve anılan konularla ilgili bir durum tespiti yapmak bu çalışmanın temel amacıdır. Bu araştırma Antalya ve çevresinde etkinlikte bulunan ticaret odası, oteller, tatil köyleri, turizmle ilgili fakülte ve yüksekokullar, seyahat acentaları, kültür ve turizm il müdürlüğünde üst düzey çalışanlara uygulanmıştır. Antalya’daki turizm paydaşlarının belli konulardaki tatminleri incelendiğinde elde edilen sonuç genel olarak tatminlerin düşük çıktığını göstermektedir. Antalya’nın bir turizm destinasyonu olarak rekabetçilik performansını rekabetçi olarak değerlendiren paydaşlar, turizmin Antalya’da halen gelişme aşamasında olduğunu öne sürmüştür. Antalya’nın turisti çeken yönleri de paydaşlar tarafından genellikle olumlu algılanarak çekici olarak değerlendirilmiştir.

Anahtar kelimeler


Turizm, Destinasyon Rekabetçiliği, Paydaş Kuramı, Tatmin, Tutum.

Tam metin:

PDF