Üniversite Öğrencilerinin Cep Telefonu Tercihlerinin Analitik Hiyerarşi Prosesi İle Belirlenmesi

Nuri ÖMÜRBEK, Ali ŞİMŞEK
5.728 1.467

Öz


Telefon, 19. yüzyılın ortalarında hayatımıza girmiş ve hızlı bir gelişim göstererek iletişim sektörünün en önemli parçası haline gelmiştir. Teknolojinin hızlı gelişimine iletişim sektörü de aynı hızla uyum sağlamıştır. Bu hızlı gelişime uygun olarak cep telefonu sektörünün artış göstermesi, sektörün içinde yer alan şirketlerin de artması sonucunu doğurmuştur. Bu çalışmada öğrencilerin cep telefonu satın alırken marka tercihinde etkili olan özellikler analitik hiyerarşi prosesi ile değerlendirilmiştir. Bu amaçla Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencileri üzerinde anket çalışması yapılarak veriler toplanmıştır. Analiz sonucunda öğrencilerin cep telefonu markası tercihinde etkili olan özelliklerin başında kullanım özelliği yer almıştır.

Anahtar kelimeler


Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP), Cep Telefonu.

Tam metin:

PDF