Azerbaycan ve Almanya'nın Bölgesel Kalkınma Politikalarının Karşılaştırmalı Analizi

Elman MURADOV
4.252 838

Öz


Günümüzde bölgelerarası gelişmişlik farkları, dünyanın çoğu yerinde en önemli sorunlardan biri olarak dikkat çekmektedir. Sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyi bakımından gelişmiş ve az gelişmiş ülkeler olduğu gibi, ülkelerin kendi içinde de göreli olarak gelişmiş ve az gelişmiş bölgeler bulunmaktadır. Ülke içindeki bu gelişmişlik farkları pek çok sosyal ve ekonomik sorunlara neden olmakta ve bu nedenle ülke genelinde bölgeler arasındaki farklılıkları azaltmaya yönelik büyük uğraşlar verilmektedir. Nitekim 1991 yılında bağımsızlığını kazanması ile birlikte Azerbaycan'da da derinleşen bölgeler arasındaki gelişmişlik farklılıklarının azaltılmasına yönelik kalkınma politikalarının ülkenin ekonomik politikasında özel önemi olmuştur. Bu bağlamda 2004-2008 yılları arasında Azerbaycan bölgelerinin ekonomik ve sosyal kalkınması programı uygulanmış, 2009 yılından itibaren ise ikinci program yürürlüğe konmuştur. Bölgeler arasındaki gelişmişlik farklılıklarının azaltılması yönünde Almanya gibi bu konuda deneyimli ülkelerin tecrübeleri göz önüne alınması gerekmektedir. Bu çalışmanın temel amacı da Azerbaycan'da mevcut bölgesel yapının tarihsel irdelenmesi, bu konuda Almanya'nın tecrübesinin de göz önünde bulundurularak, Azerbaycan için bir kalkınma modelinin sunulmasıdır.

Anahtar kelimeler


Bölgesel Kalkınma, Bölgesel Gelişmişlik Farkları, Bölgesel Politika, Azerbaycan, Almanya.

Tam metin:

PDF