Türkiye’de Suç Oranlarının Sürekliliği

Alper ASLAN, Oğuz ÖCAL
3.006 1.596

Öz


Bu çalışmada Türkiye’deki 81 ilde gerçekleşen suç oranları (1998–2006) yakınsaması birim kök süreklilik metodolojisi uygulanarak incelenmiştir. IPS (Im Peseran Shin) testlerinde yaralama, dolandırıcılık, kaçakçılık, icra iflas kanununa karşı gelme, uyuşturucu madde kullanımı ve imali ile rüşvet suçları için birim kökün yokluğu hipotezi reddedilememiştir. Sonuçta, Türkiye’de 81 il için 16 ayrı başlık olarak ele alınarak yapılan analizde, 6 suç sınıfının güçlü bir şekilde süreklilik sergilediği görülmektedir.

Anahtar kelimeler


Suç, Süreklilik, Yakınsama, Tek Değişkenli Panel Analizi.

Tam metin:

PDF