Tedarik Zinciri Yönetiminin Ekonomik Katma Değer Yöntemi İle İlişkisinin İncelenmesi

İlhan KÜÇÜKKAPLAN, Mustafa BAYHAN
3.554 1.320

Öz


Çalışmanın amacı; firmaların aktiviteleri arasında önemli bir role sahip olan tedarik zinciri yönetiminin (SCM) firmanın değeri üzerinde oluşturduğu etkinin ekonomik katma değer (EVA) yöntemiyle incelenmesidir. Tedarik zinciri yönetimi uygulamalarının önem kazanması üzerine üst yönetimler tedarik zinciri yönetiminin firma değeri üzerindeki katkısına odaklanmışlardır. Tedarik zinciri yönetiminde EVA uygulaması; süreç değişikliklerinin firmaların değerinde nasıl bir değişikliğe sebep olduğunu ve tedarik zinciri unsurlarının performanslarının ölçülmesini sağlamaktadır. EVA yöneticilere tedarik zinciri faaliyetlerini optimize etme ve iyi koordine etme şansını sağlamaktadır.

Anahtar kelimeler


Tedarik Zinciri Yönetimi, Ekonomik Katma Değer Yöntemi.

Tam metin:

PDF