Konaklama İşletmelerinde Konumlandırmanın Tüketici Algılamaları Üzerinde Etkinliğinin İncelenmesi

Perihan ŞIKER, Murat AKIN
3.577 892

Öz


Bu çalışma ile konaklama işletmelerinde konumlandırmanın tüketici algılamaları üzerindeki etkinliğini algılama haritaları kullanarak işletmelere görsel olarak sunmaya ve işletmelere önerilerde bulunulmaya çalışılmıştır.Bu noktadan hareketle öncelikle konaklama işletmelerinin algılanmasında etkili olan değişkenler faktör analizine tabi tutularak hizmet kalitesi, prestij, imaj, fiziksel özellikler, güvenilirlik ve tatmin faktörleri elde edilmiştir. Araştırma için seçilen konaklama işletmelerinde konaklayan tüketicilerin konakladıkları işletmeyi nasıl algıladıkları öğrenilmiş ve bu algılamaları harita üzerinde görselleştirilmiştir. Araştırma bulgularına göre K, D ve H işletmelerinin yaptıkları konumlandırmanın tüketiciler tarafından doğru algılandığı sonucuna ulaşılmıştır. Uygulama yapılan diğer işletmelerin tüketici zihninde olmak istediği yer ile algılama haritasında bulunduğu yer arasında farklılıkların olduğu dikkat çekmektedir. Bu işletmelerin algılama haritalarında olumsuz algılandıkları nitelikleri göz önüne alınarak konumlandırma açısından bu konaklama işletmelerine öneriler sunulmuştur.

Anahtar kelimeler


Algılama Haritaları, Konaklama İşletmeleri, Konumlandırma, Tüketici Davranışları.

Tam metin:

PDF