Kalkınma Kavramına Küreselleşme Prespektifinden Bir Bakış

Ebru ARICIOĞLU
3.149 2.145

Öz


Günümüzde en tartışmalı kavramlarından biri küreselleşmedir. Küreselleşme doğası gereği tüm iktisadi kavramları ve olguları etkilemiştir. Kalkınma kavramı da küreselleşme sürecinden oldukça etkilenmiştir. Tarihsel deneyimler, kalkınmanın gerçekleştirilmesinde devletin sanayiyi yönlendirmesinin ve stratejik sanayi politikalarının hayati öneme sahip olduğunu göstermiştir. Dolayısıyla kalkınma yönetilebilir ve yönlendirilebilir bir süreçtir.

Anahtar kelimeler


Küreselleşme, Kalkınma, Sanayi Politikası.

Tam metin:

PDF