Avrupa Birliği Sürecinde Tarımsal Ödeme Kurumu İncelemesi: Tarımın Yeniden Yapılandırılması ve Modernizasyonu Kurumu Polonya Örneği

Harun UÇAK, Mahir FİSUNOĞLU
3.185 1.051

Öz


Tarımsal desteklemelerin amacına ulaşması için, desteklemeleri yürütecek kurum veya kurumları inceleyen çalışmalar, literatürde oldukça sınırlıdır. Bu kurumların, bir ödeme yürütücü ve denetleyici kurum olarak yaptıkları uygulamalar, kaynakların en üst düzeyde kullanılması için önem kazanmaktadır. Birçok gelişmekte olan ülkede ve Türkiye’de de sıkça yaşanmış olan, tarımsal desteklemelerin amacı dışında kullanılmış olmasının en önemli nedenlerinden birisi, tarımsal ödeme kurumlarının üzerinde yeterli çalışmaların olmamasın da önemli bir etken olduğu söylenebilir. Bu çalışmada, bir tarımsal ödeme kurumu örneği olarak Polonya’nın Tarımın Yeniden Yapılandırılması ve Modernizasyonu Kurumu (ARMA) incelenecektir. Polonya’dan tarımsal kurum örneği seçilmiş olmasının nedenleri; tarımsal yapı, ülke büyüklüğü, nüfus, milli gelir özellikleri açısından Türkiye’ye en yakın ülkelerden birisi olması ve Türkiye’nin AB Ortak Tarım Politikasına Uyum sürecinin devam etmesi yer almaktadır. ARMA kurumunun incelenmesi, özellikle AB fonlarının Türk tarımına aktarılmasında önemli sonuçlar ortaya koyabilecektir.

Anahtar kelimeler


Ödeme Kurumu, Sübvansiyonlar, Tarımsal Krediler, Ortak Tarım Politikası.JEL Sınıflaması: J43, Q14, Q15, Q18

Tam metin:

PDF