Dünyada ve Türkiye’de Yoksulluğun Analizi

Özge ARPACIOĞLU Metin YILDIRIM
2.808 621

Öz


Günümüzde bilgi işletmelere sürdürülebilir rekabet avantajı sağlayan en önemli kaynakların başında gelmektedir. Bilgi yönetimi süreci, bilginin üretilmesi, içselleştirilmesi, paylaşılması, kullanılması, değerlendirilmesi ve ölçülmesi aşamalarını içermektedir. Günümüz yoğun rekabet ortamında bilginin sistematik bir şekilde nasıl yönetilebileceği ve bu sayede işletmelerin nasıl bir rekabet avantajı elde edebileceklerinin belirlenmesi çok önemli bir sorundur. Bu çalışmada bilgi ve bilgi yönetimi kavramları irdelendikten sonra, bilgi yönetimi süreci ve bu sürecin basamakları açıklanmıştır.

Anahtar kelimeler


Bilgi, Bilgi Yönetimi, Bilgi Yönetimi Süreci.

Tam metin:

PDF