Doğrudan Yabancı yatırımın İhracata Etkisi: Teorik Bir Yaklaşım

E. Yasemin BOZDAĞLIOĞLU Ömer ÖZPINAR
3.272 1.647

Öz


PINAR ÖZ Çok-uluslu şirketler, küresel doğrudan yabancı yatırım akışına neden olurlar ve doğrudan yabancı yatırımlar küresel ticaret akışları içinde önemli bir yere sahiptir. Çok-uluslu şirketten doğrudan yabancı yatırımlar yoluyla ev sahibi ülkelerdeki şubelerine aktarılan teknoloji, know-how ve uluslararası teknoloji gibi yararları ile birlikte, bir ülkeye yapılan doğrudan yabancı yatırım, o ülkede ihracatın artırılmasında da etkili olabilir. Bu durum, pek çok ülkenin doğrudan yabancı yatırım çekme arzusunun arkasındaki en önemli nedenlerden biridir. Doğrudan yabancı yatırım, uluslararası alanda rekabet etme potansiyeline sahip olan endüstrilere sermaye girişine yardımcı olmakta ve çok-uluslu şirketlerin küresel bağlantıları bu ülkelerin yabancı piyasalara ulaşmasını kolaylaştırmaktadır. Yabancı şirketlerin doğrudan yaptıkları ihracata ek olarak doğrudan yabancı yatırım, uygun pazarlama yöntemlerini öğreterek ve yeni dağıtım kanalları yaratarak ihracatı özendirebilmektedir.Bu makalede, doğrudan yabancı yatırımların ihracat üzerinde hangi yollarla etkili olduğu doğrudan yabancı yatırımların ihracat üzerine etkilerine ilişkin teorik alt yapı (Ürün Yaşam Döngüsü, Uçan Kazlar Modeli ve Yeni Büyüme Teorisi) kapsamında ele alınacaktır.

Anahtar kelimeler


Doğrudan Yabancı Yatırımlar, İhracat, Ürün Yaşam Döngüsü, Uçan Kazlar Modeli, Yeni Büyüme TeorisiJEL Sınıflaması: F21, P33, O16

Tam metin:

PDF