Estimating The Term Structure of Interest Rates: A Case of Turkey (1990 - 2001)

Erdinç KARADENİZ Ayberk Nuri BERKMAN
2.597 932

Öz


Bu çalışada, hazine bonosu faiz oranlarıı vade yapııhesaplanmaktadı. Bunun için dönüşürülmüşbir modelden faydalanımışı. Ampirik modelde; 12 ay vadeli hazine bonolarıı volatilitesi bağılıdeğşen, 6, 3 ve 1 ay vadeli hazine bonolarıı volatilitesi ise bağısı değşen olarak kullanımışı. Makroekonomik politikalar sonucu olarak hazine bonosu faiz oranlarıyüksek volatiliteye sahip olmakla birlikte, bu çalışanı sonuçlarıfarklıvadelerin eşeğr volatilitesi gibi bir vade yapııönerileri teorisini destekler niteliktedir.

Anahtar kelimeler


Faiz oranları, vade yapısı, Nelson/Siegel modeli, Swenson modeli, Hazine bonosu

Tam metin:

PDF