Şehir Pazarlamasında Bilinirliğin Önemi: Niğde Yöresinin Bilinirliğinin Ölçülmesine Yönelik Bir Araştırma.

Mehmet Emin İNAL Ruhan İRİ H. Hüseyin TÜRKMEN
3.346 1.311

Öz


Tanınan ya da bilinen şehir olmak, o şehirde yaşayanların ve şehirle bir şekilde yolları kesişenlerin gözünde, daha değerli ve daha tercih edilir hale gelmek demektir. “Marka şehir” denildiğinde, akla şehrin daha fazla bilinirliği ve bu bilinirliliğe bağlı olarak da şehre daha fazla ziyaretçinin ve yatırımcının gelmesi sağlanarak, o şehirde yaşayanların sorunlarının daha hızlı ve kolay çözülmesi ile birlikte gelir durumlarının da artması gelmektedir. Bu çalışma, İç Anadolu Bölgesinde yer alan Niğde ve yöresinin, ulusal pazarda daha fazla tanınarak -bilinerek- “Marka şehir” haline gelmesinde, tanıtım ve bilinirliğin önemini ortaya koymak amacına yöneliktir. Bu amaçla düzenlenen anket formuyla, Niğde ve yöresinin Türkiye ulusal pazarında, ne kadar tanınan bir şehir olduğunun belirlenmesine çalışılmaktadır.

Anahtar kelimeler


Niğde, Turizm, Marka, Bilinirlik, Şehir PazarlamasıJEL Sınıflaması : M31

Tam metin:

PDF