Tarım Sektöründe Ve Tarım Sektörünün Önemli Bir Alt Dalı Olan Meyve Bahçesi İşletmelerinde Muhasebenin Gereği, Belge Ve Defter Düzeni.

S. Hüseyin TOKAY Ali DERAN
3.777 1.361

Öz


Dünyada son yıllarda yaşanan aşırı nüfus artışı ve iklim değişikliği tarım sektörünü günümüzde stratejik bir sektör haline getirmiştir. Bu nedenle büyük işletmelerin tarım sektörüne yatırım yaptığı görülmektedir. Tarım sektöründe büyük işletmelerin yatırım yaptığı önemli alanlardan biri de meyve bahçeciliğidir. Büyük işletmelerin meyve bahçeciliği alanına yatırım yapması, gerçeğe uygun veri ve bilgi üreten muhasebenin de bu sektör açısından önemini artırmıştır. Bu çerçevede meyve bahçesi sektöründe belge ve defter düzeni de önemli hale gelmiştir. Bu çalışmada tarım sektöründe ve tarım sektörün önemli bir alt dalı olan meyve bahçesi işletmelerinde muhasebenin gereği, belge ve defter düzenin önemi incelenmiştir.

Anahtar kelimeler


Tarım, Tarım Muhasebesi, Meyve Bahçelerinde Muhasebe DüzeniJEL Sınıflaması : M41, Q10

Tam metin:

PDF