İşe Devamsızlığın Nedenleri, Sonuçları ve Örgütler İçin Önemi.

Faruk ŞAHİN
4.618 1.404

Öz


İşe devamsızlık kavramını araştırmak, hem kuramsal hem de pratik nedenlerle önemlidir. Kuramsal açıdan işe devamsızlık, işgörenin kendini işinden uzaklaştırmanın yaygın bir yoludur. Pratik açıdan bakıldığında işe devamsızlık, işletmelere sadece üretim ve verimlilik açısından değil, örgütteki diğer çalışanlarla olan ilişkiler açısından olumsuz etkileri ve maliyeti olan bir sorundur. Bu çalışmanın amacı, işe devamsızlık davranışıyla ilgili çalışmaları gözden geçirmek ve işe devamsızlığa neden olan unsurlar ile işe devamsızlığın sonuçlarını ortaya koymaktır. Daha sonra, geçmiş çalışmalardan elde edilen veriler doğrultusunda, işe devamsızlığı önlemek için alınması gereken tedbirler üzerinde durulmuştur.

Anahtar kelimeler


İşe devamsızlık, İnsan Kaynakları Yönetimi.JEL Sınıflaması : M12

Tam metin:

PDF