What About the Problems and Measures for the Industry Sector of TRNC?

Okan Veli ŞAFAKLI
2.268 1.062

Öz


Bu çalışma esasen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) sanayi sektörünün rekabet edebilirliğine yoğunlaşmaktadır. Bu itibarla, sırasıyla sektörün mevcut durumu incelenmiş, rekabet edebilirliğini olumsuz etkileyen unsurlar açıklanmış ve FÜTZ analizi gerçekleştirilmiştir. Son olarak ise sanayi sektörünün rekabet edebilirliğini artırmak için öneriler geliştirilmiştir. Çalışmada özet olarak sanayi sektörünün hayati sorunları; olumsuz yatırım iklimi ve doğrudan ulaşım olmaması ve ticaret ambargosu gibi rekabet edebilirlikteki engeller şeklinde kategorize edilebilir. Dolayısıyla, bu hayati sorunlardan kurtulup rekabet edebilirliğini artırmak için sektöre ve ekonominin geneline yönelik finansal, yapısal ve kurumsal önlemlerin alınması gerekmektedir.

Anahtar kelimeler


KKTC, Sanayi Sektörü, FÜTZ Analizi, Sorunlar, ÖnlemlerJEL Sınıflaması : L00, M00.

Tam metin:

PDF