Kentsel Dönüşüm Faaliyetlerinin Çevresel Etik ve Sosyal Sorumluluk Açısından Değerlendirilmesi.

Şafak KAYPAK
4.432 2.192

Öz


Günümüzde, kentsel dönüşüm, kentte oluşan ekonomik, fiziksel, sosyal ve çevresel bozulmalara verilen bir karşılık olarak görülmektedir. Kentsel dönüşüm olgusunun büyük kentlerimiz için bir ihtiyaç haline geldiği vurgulanmakta ve kentsel yenileme politikaları ile kentlinin sağlıklı, dengeli, kaliteli bir çevrede yaşaması amaçlanmaktadır. Bilindiği gibi, kentlerimiz aşırı nüfus yığılmaları, düzensiz kentleşme ve yanlış yer seçimi kararları gibi çeşitli nedenlerden kaynaklanan sorunlarla karşı karşıyadır. Diğer yandan, çevre değerlerinin gereği gibi korunamıyor olduğu ve çevresel değerler ile sosyal sorumluluk olgusunun birbirinden ayrı düşünülmemesi gereken bütünleşik bir yapıya sahip olduğu da bir gerçektir. Bu yüzden, kentsel dönüşüm faaliyetleri ile kentsel çevre arasındaki karşılıklı etkileşim sürecinde, etik anlayışa uygun ve sürdürülebilirlik temelinde, kısa vadeli değil, bugünden yarının da sorumluluğu taşınarak düzenlemeler yapılmalıdır. Çalışma, kentlerde gerçekleştirilen kentsel dönüşüm faaliyetleri üzerinde duracak ve yaşanan kentsel dönüşüm süreci etik ve sosyal sorumluluk açısından değerlendirilmeye çalışılacaktır.

Anahtar kelimeler


Kentsel yenileme, kentsel dönüşüm, etik ve sosyal sorumlulukJEL Sınıflaması: R, R52

Tam metin:

PDF