Bölümsel Raporlama Ve Uluslararası Finansal Raporlama Standardı (UFRS) 8 Faaliyet Bölümleri Standardının Finansal Raporlamaya Etkileri.

Orhan ÜNAL
2.458 918

Öz


gür KARABAĞ ÖZ Bu çalışmada, siyasal kampanyalar ve bu süreçte yer alan siyasal reklamcılık olgusundan hareketle partilerin 2009 yerel seçimleri kampanyası döneminde yoğun olarak kullandıkları gazete reklamları içerik çözümlemesi yöntemi ile değerlendirilmiştir. 29 Mart 2009 Türkiye Yerel Seçimlerinde Niğde’de en çok oyu alan üç partinin (CHP, AK Parti ve MHP) 1-28 Mart tarihleri arasında Niğde Haber, Gündem, Yeni Yıldız ve Hamle gazetelerinde yayınlanan reklamları karşılaştırmalı olarak analiz edilerek incelenmiştir.

Anahtar kelimeler


Siyasal pazarlama, reklam, yerel seçim, Niğde, partiJEL Sınıflaması: M31, M37, M38

Tam metin:

PDF