Bölümsel Raporlama Ve Uluslararası Finansal Raporlama Standardı (UFRS) 8 Faaliyet Bölümleri Standardının Finansal Raporlamaya Etkileri.

Orhan ÜNAL
3.695 1.004

Öz


Bölümsel raporlama, işletmelerin ürettiği farklı tür mal ve hizmetler ile faaliyette bulunduğu farklı coğrafi alanlar dikkate alınarak ve işletmenin geçmiş performansının daha iyi anlaşılması, risk ve getirilerinin daha iyi değerlendirilmesi ve işletme hakkında bir bütün olarak daha doğru bir karara varılması için hazırlanmaktadır. Bu nedenle raporlanacak bölüm seçimi, bölümsel raporlamada önemli bir aşamadır. Seçimi yapılan bölüm; finansal bilgi kullanıcıları için karlılık oranlarını, çeşitli risk derecelerini, değişen büyüme fırsatlarını, çeşitli finansal durumlar karşısında farklılık gösteren karlılığı, büyümeyi ve riski ölçmek için en iyi ölçüyü sağlamalıdır.Bu çalışmamızda; ilk olarak bölümsel raporlamanın ilkeleri sonra TFRS faaliyet bölümleri standardının ilkeleri açıklanmıştır. Son olarak da TFRS (UFRS) 8 faaliyet bölümleri standardına göre hazırlanmış bir uygulama çalışmasına yer verilmiştir.

Anahtar kelimeler


bölümsel raporlama, muhasebe standartları, TFRS, UFRS

Tam metin:

PDF