Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde Üretim Stratejisi.

Hasan Kürşat GÜLEŞ Mevhibe TÜRKMEN
2.615 769

Öz


Küçük ve orta ölçekli işletmelerde üretim stratejisinin genel özelliklerini ve üretim stratejisi uygulamaları sürecinde stratejik karar almada etkili olan faktörleri belirlemeye dönük gerçekleştirilen bu çalışmada tekstil ve otomotiv yan sanayinde faaliyette bulunan 180 küçük ve orta ölçekli işletme verileri değerlendirilmiştir. Araştırma kapsamındaki işletmelerin işletme stratejisi ile üretim stratejisi etkileşimini göz ardı etmedikleri ve işletme stratejisi ile üretim stratejisi bakış açılarının uyumlu olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar kelimeler


Üretim stratejisiJEL Sınıflaması: L23, L62, L67

Tam metin:

PDF