Net Hata Noksan Kaleminin Sürüdürülebilirliği: 1950 - 2007 Dönemi Türkiye Ekonomisi Üzerine Bir Analiz.

Ferit KULA Alper ASLAN
2.810 852

Öz


Dışa açık bir ekonomide ödemeler bilançosu verileri ülke ekonomisi hakkında dikkatle takip edilen göstergelerdir. Ödemeler bilançosu verileri çift taraflı kayıt prensibine göre tutulur ve bu nedenle alacaklı ve borçlu işlemlerin dengede olması beklenir. Ancak uygulamada çeşitli nedenlerden dolayı ödemeler bilançosunda ortaya çıkan dengesizlikler net hata ve noksan (NHN) kalemi kullanılarak denkleştirilir. NHN kaleminin zaman zaman büyük değerlere ulaşması tartışmaları da gündeme getirmektedir. NHN kalemine ilişkin iki temel tartışma alanı vardır. Bunlardan ilki NHN kalemini belirleyen faktörlerdir. Konunun bu yönü araştırmanın dışında bırakılmıştır. Diğer tartışma alanı ise NHN kaleminin sürdürülebilirliğidir. Bu araştırmada 1950-2007 Türkiye ödemeler bilançosu NHN kaleminin sürdürülebilirliği Zivot-Andrews birim kök testi ile sınanmıştır. Analiz sonucu elde edilen bulgular Türkiye için NHN kaleminin sürdürülebilir olduğunu göstermektedir.

Anahtar kelimeler


Net Hata ve Noksan, Ödemeler Bilançosu, Sürüdürülebilirlik Jel Sınıflaması: C22; F32

Tam metin:

PDF