Jenerik Reklam Üzerine Kavramsal Bir Çalışma.

H. Dilara KESKİN
3.650 915

Öz


Tutundurma araçlarından biri olan reklamın önemi günden güne artmaktadır. Bu artışa bağlı olarak, reklamcılık tarihinde yeni reklam anlayışları ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmada, bu yeni reklam anlayışlardan biri olan jenerik reklam, çeşitli yönleri ile ele alınarak kavramsal açıdan değerlendirilmeye çalışılmıştır.

Anahtar kelimeler


Jenerik reklam, marka reklamı, tarımsal ürünlerJEL Sınıflaması: M37

Tam metin:

PDF