The Importance Of Small And Medium-Sized Enterprises (Smes) In Economies: Swot Analysis Of The Sme Sector In Turkey And Albania.

Hidayet KESKİN Canan ŞENTÜRK
3.291 1.368

Öz


Gelişmekte olan ülkelerde KOBİ’ler milli gelirin temel kaynağını oluşturmanın yanısıra girişimcilik için önemli bir alan yaratması ve istihdamı arttırması açısından önem arz etmektedir. Bu çalışmada hem Avrupa Birliği’ne tam üye olmayı hem de karşılıklı ekonomik ve politik ilişkilerini güçlendirmeyi hedeflemeleri sebebiyle Türkiye veArnavutluk KOBİ’leri araştırma konusu olarak seçilmiştir. Bu bağlamda çalışmanın amacı, Avrupa Birliği KOBİ sınıflandırmaları çerçevesinde Türkiye ve Arnavutluk KOBİ’lerini karşılaştırarak ülke ekonomilerindeki önemini ortaya çıkarmaktır.

Anahtar kelimeler


KOBİ, GZFT Analizi.JEL Sınıflaması: E00, Z00.

Tam metin:

PDF