Küçük Yerleşim Yerlerindeki Tüketicilerin, İnternetten Ürün Satın Alma Davranışları Üzerine Bir Uygulama.

Ruziye COP Deniz OYAN
4.284 1.270

Öz


Dünyada iletişim teknolojisinin gelişmesiyle değişimler yaşanmıştır. Bu değişimlerden bir tanesi de, bilgisayar kullanımının tüketiciler arasında yaygınlaşması ve internet ortamında pazarlama olarak adlandırılan yeni yönteminin ortaya çıkmasıdır. İnternet teknolojisinin getirmiş olduğu kolaylıklar ve avantajların farkına varan tüketici, yaşam standardını artırmak, kendisine sosyal alanda, daha fazla zaman ayırmak için internet ortamında alışveriş yapmaya yönelmiştir. Tüketicilerin bulunduğu yerin, alışveriş açısından olanakları farklılık göstermektedir. Büyük şehirlerde adım başı mağaza ve satış yeriyle karşılaşmak mümkünken, bu durum bazen küçük bir kasabada yok denilecek kadar azdır. Bu çalışmada, internet ortamında alışveriş yapan tüketicilerin davranışları belirlenip, yaşam koşulları ve bulundukları yerin satın alma davranışlarını nasıl etkilediği konusu incelenmiştir.

Anahtar kelimeler


İnternet ortamında pazarlama, satın alma davranışıJEL Kodu: C1, M21, M31

Tam metin:

PDF