Türkiye - Avrupa Birliği İlişkilerinde "Son Dönem".

Özlem DEMİRKIRAN Eda ÇİÇEK Havva ELTET SARIKÇIOĞLU
3.187 877

Öz


lem DEMİRKIRANEda ÇİÇEKHavva ELTETİKMelike SARIKÇIOĞLU ÖZ 1964 yılında yürürlüğe giren Ankara Anlaşması “Hazırlık”, “Geçiş” ve “Son Dönem” olmak üzere üç aşama öngörmekteydi. 1995 yılında Gümrük Birliği Anlaşması’nın imzalanmasıyla, tam üyelikle sonuçlanması ümit edilen “Son Dönem”e girilmiştir. Bu dönem içinde, Aralık 1997’deki Lüksemburg Zirvesi’nde aday olarak açıklanmaması üzerine Türkiye Avrupa Birliği’yle (AB) siyasi diyaloğu kesmiştir. Ancak Aralık 1999’daki Helsinki Zirvesi’nde, Türkiye’nin adaylığının açıklanmasının ardından Türkiye de adaylık statüsünü kabul ederek gerekli programları hazırlamaya girişmiştir. Başladığı zamandan beri düz bir ilerleme çizgisi görülmeyen Türkiye-AB ilişkilerinde “son dönem”de de zaman zaman ciddi sıkıntılar yaşanmaktadır. Bu çalışmada, 1996’dan 2008’e Türkiye-AB ilişkilerinde yaşanan önemli gelişmeler ele alınmış ve genel bir değerlendirme yapılarak geleceğe ilişkin bir öngörüde bulunulmaya çalışılmıştır.

Anahtar kelimeler


Türkiye, AB üyeliği, limanların açılması, üyelik müzakereleriJEL Kodu: Z00

Tam metin:

PDF