29 Mart 2009 Yerel Seçimlerinde Siyasal Partilerin Niğde Yerel Basınında Yer Alan Reklamlarının Karşılaştırmalı Bir Analizi.

M. Emin İNAL Özgür KARABAĞ
3.123 953

Öz


gür KARABAĞ ÖZ Bu çalışmada, siyasal kampanyalar ve bu süreçte yer alan siyasal reklamcılık olgusundan hareketle partilerin 2009 yerel seçimleri kampanyası döneminde yoğun olarak kullandıkları gazete reklamları içerik çözümlemesi yöntemi ile değerlendirilmiştir. 29 Mart 2009 Türkiye Yerel Seçimlerinde Niğde’de en çok oyu alan üç partinin (CHP, AK Parti ve MHP) 1-28 Mart tarihleri arasında Niğde Haber, Gündem, Yeni Yıldız ve Hamle gazetelerinde yayınlanan reklamları karşılaştırmalı olarak analiz edilerek incelenmiştir.

Anahtar kelimeler


Siyasal pazarlama, reklam, yerel seçim, Niğde, partiJEL Sınıflaması: M31, M37, M38

Tam metin:

PDF