Tedarik Zinciri Yönetimi Bağlamında Ürün Yeniliğine Tedarikçi Katılımı.

Hakan Kürşat GÜLEŞ Vural ÇAĞLIYAN
3.501 1.538

Öz


Bu çalışmada tedarik zinciri yönetimi kapsamında ürün yenilik faaliyetlerine tedarikçi katılımının, tedarikçi işletmelerin performansı üzerindeki etkisi incelenmiş ve geliştirilen hipotezler değerlendirilmiştir. Araştırmada Taşıt Araçları Yan Sanayiciler Derneğine (TAYSAD) üye 114 işletmeden elde edilen veriler kullanılmıştır. Yapılan regresyon analizi sonucunda tedarikçilerin ürün yenilik faaliyetlerine katılımının işletme performansını pozitif etkilediği sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar kelimeler


Tedarik Zinciri Yönetimi, Ürün Yeniliğine Tedarikçi KatılımıJEL Sınıflaması: O31

Tam metin:

PDF