Türk Bankacılık Sektöründe İç Denetim.

Yunus CERAN
2.987 964

Öz


Bankacılık sektöründe iç denetim, bankaların kurumsal yönetim anlayışına uygun olarak Basel I ve II kararları ile uluslararası uygulamalar yönünde kurumsal yapılarını geliştirmeleri ve değiştirmeleri gerekliliğinden hareketle kurumsal yönetim anlayışının odak noktasına oturmuştur. Türk bankacılık sektöründe de iç denetim, yapılan yasal ve idari düzenlemelerle yasal bir zorunluluk halini almıştır. Dolayısıyla banka içi düzenlemelerde öngörülen denetim hizmetlerinin aksatılmadan ve gerektirdiği düzeyde yerine getirilmesi amacıyla yeterli sayıda iç denetim elemanının çalıştırılması gerekmektedir.

Anahtar kelimeler


Bankacılık, İç Denetim, İç Denetim Faaliyetleri

Tam metin:

PDF