Kamuoyu Oluşum Sürecinde Sosyal Hareketler ve Medya.

Selim KILIÇ
4.796 1.077

Öz


Karşı bir hareket, ya da mevcut düzeni eleştiri olarak nitelendirilen sosyal hareketler, özellikle 1960 sonrasında çevrenin kirlenmesi, kaynakların tüketilmesi, kadın-erkek eşitliği, Kuzey-Güney çelişkisi gibi geniş bir alanda kendini göstermeye başlamıştır. Sosyal hareketler, kimi değerlerin doğada ve insanda büyük tahribatlar yaptığını topluma göstermeyi kendisine görev edinmiştir. Sosyal hareketlerin topluma tanıtmaya çalıştığı çevre kirliliği, kadın-erkek eşitsizliği, savaş, ekonomik çelişkiler, işsizlik gibi sorunlar, aynı zamanda onları güçlendiren unsurlar olmuştur. Sosyal hareketlerin güçlenmesinde, medyanın desteği ile oluşturduğu kamuoyu önemli rol oynamıştır. Medya bir yandan sosyal hareketlerin bireylere ulaşmasını sağlarken, diğer yandan da demokrasinin daha işlevsel hale gelmesini sağlamıştır. Bu çalışmada çevre, feminist, anti-nükleer hareket gibi sosyal hareketlerin demokratik toplumda medya aracılığı ile nasıl kamuoyu oluşturduğuincelenmektedir.

Anahtar kelimeler


Sosyal Hareketler, Medya, Kamuoyu, Demokrasi, Kamuoyu Aktörleri.

Tam metin:

PDF