Halkla İlişkilerde İletişim Aracı Olarak Bloglar.

Süleyman KARAÇOR
3.557 728

Öz


Teknolojik gelişmenin çok hızlı olduğu günümüzde bireylerin son teknolojiye ayak uydurması ve günlük yaşam içerisindeki uygulamalarını sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmesi oldukça zor görünmektedir. Çünkü yeni teknolojilerin günlük yaşamımıza ne zaman ve nasıl gireceği, uygulama boyutunun nerelere kadar ulaşacağını önceden tahmin etmek adeta imkansız gözükmektedir. Yeni teknolojik gelişmelerin günlük yaşantıda en hızlı uygulama alanı bulduğu yer iletişim uygulamalarıdır. Ancak her ne olursa olsun önceden bazı öngörülerde bulunmanın çok sayıda yararı bulunmaktadır. Bir iletişim uygulama alanı olan halkla ilişkiler üzerinde önemli etkiye sahip en son yeniliklerden biri de bloglardır. Blogların günlük yaşamda uygulaması çok yeni olmasına karşın hızla yaygınlaşmaktadır. Halkla ilişkilerde kendisine bir uygulama alanı bulan blogların etkileri, avantajları, zayıf yönleri ve ortaya çıkabilecek aksaklıklar hususunda kesin bir şeyler söyleyebilmek için henüz çok erkendir. Buna karşın en azından şimdiye kadar geçen süreç içerisinde blogların halkla ilişkiler uygulamalarında avantaj ve dezavantajları hususunda yetersiz de olsa bir değerlendirme yapılabilir. Bu amaçla, bu çalışmada halkla ilişkiler uygulamalarında blogların güçlü ve zayıf yönleri ile yapı ve işleyiş açısından benzerlik ve farklılıkları ortaya konularak bloglardan halkla ilişkiler uygulamalarında ne düzeydeyararlanılabileceği tespit edilmeye çalışılmaktadır.

Anahtar kelimeler


Blog, Halkla İlişkiler, İletişim

Tam metin:

PDF