Ekoloji - Anarşi Ekseninde Bookchin.

Nazlı YÜCEL
3.253 1.121

Öz


Her türlü otoriteye karşı olan ve bu otoritelerin insanın kendi potansiyelini kullanması önünde engel olarak nitelendiren anarşizm; insanların kendi kendilerini yönetme arzusu içinde bulundukları yerlerde şekillenmeye başlamış bir felsefedir. Ondokuzuncu yüzyıl itibariyle anarşist teori ve hareketleri gelişme göstermiş, Godwin, Max Stiner, P.J. Proudhon, Bakunin, Kropotkin’in çalışmaları sayesinde sistemli bir toplumsal felsefe haline gelmiştir. Anarşist teorinin temel kabulleri ekoloji alanında da etkili olmuş ve Murry Bookchin anarşizm ile ekoloji arasında önemli bağlantılar kurmuştur. Bu çalışmada da anarşizm kavramı, anarşizmin öncüleri ifade edildikten sonra anarşizm paralelinde oluşturulan ekoanarşizmin genel felsefesi üzerinde durulacaktır. Daha sonra yeşil politik kuramın öncüsü sayılan Bookchin’in görüşleri ifade edilecektir.

Anahtar kelimeler


Anarşizm, Ekoanarşizm, Toplumsal Ekoloji, Ekoteknoloji, Ekocemaat

Tam metin:

PDF