Yönetimde Örnek Olaylar.

Ufuk DURNA Murat TÜRK Dicle ÇAYAN Tan KENDİRLİ
7.160 998

Öz


Örnek olaylar yöntemi soyut olarak ifade edilen teorik konuları uygulamadan örneklerle birlikte öğretimi daha zengin hale getirmektedir. Bu çalışmamızda yönetim ve organizasyon ile ilgili dört adet örnek olay, çözüm önerileriyle birlikte verilmiştir. Çalışmanın amacı yönetim ve organizasyonda anlatılan teorik konulara uygulamadan örnekler vererek katkıda bulunmaktır. Anahtar Sözcükler: Örnek Olay, Yönetim THE CASE STUDIES ON MANAGEMENT AND ORGANISATION ABS The method of case study enriches the understanding of theoretical subjects stated as abstract concepts providing evidences from implementation examples. This study presents the four case studies related to management and organisation with their solutions. The main of this study is to contribute to the theoretical subjects on management and organisation by providing examples from implementations.

Anahtar kelimeler


Case Study, Management

Tam metin:

PDF