Mobbing'in Kişisel ve Örgütsel Etkileri Üzerine Bir Araştırma.

Yeter DEMİR Mustafa fedai ÇAVUŞ
2.745 479

Öz


Globalleşmenin ve bilgi ekonomisinin etkilerinin her geçen gün daha fazla hissedildiği günümüz dünyasında, finans alanında pek çok yeni kavram ve anlayış ortaya konulmakta ya da yeniden tanımlanmaktadır. Bu süreçte hedge fonlar hem akademisyenler hem de uygulamacılar tarafından yoğun ilgi gören konuların başında gelmektedir. Bu çalışmada hedge fonlar tanımlanarak özellikleri hakkında bilgi verilmektedir.

Anahtar kelimeler


Hedge fonlar.

Tam metin:

PDF