Mobbing'in Kişisel ve Örgütsel Etkileri Üzerine Bir Araştırma.

Yeter DEMİR Mustafa fedai ÇAVUŞ
3.454 988

Öz


Bu çalışmada, uygulama alanına giren işletme çalışanlarındaki çalışma stresi ve iş performansı ile mobbing (Psikolojik Yıldırma) uygulamaları arasındaki ilişkiler tespit edilmeye çalışılmıştır. Araştırmanın bulgularında, işletme çalışanlarının genel olarak psikolojik yıldırma davranışlarına maruz kalmadıkları görülmüştür. Çalışanların iş stresi ve iş performanslarının psikolojik yıldırma ile aralarında anlamlı bir ilişkinin bulunduğu saptanmıştır.

Anahtar kelimeler


İşyerinde psikolojik yıldırma, iş stresi, duygusal taciz

Tam metin:

PDF