A Decision Support System Approach To Lot-Sizing Problem in Material Requirements Planning Process.

Turan PAKSOY Hasan BÜLBÜL Alihan GÜZELDÜLGER
3.139 779

Öz


Malzeme İhtiyaç Planlama (MİP) ana üretim planı, ürün ağacı, stok durum bilgileri gibi verileri kullanarak işleri önceliklerine göre sıralayan üretim planlama raporları, performans kontrol raporları ve iş teslim süreleri gibi çıktılar üreten bir sistemdir. Karar Destek Sistemleri (KDS) ise yapısal olmayan karar durumlarında karar verme sürecine yardımcı olmak için geliştirilen esnek bilişim teknolojileridir. Bu çalışmada, değirmen makineleri imal eden bir firmada KDS yaklaşımı kullanarak MİP sürecinde parti hacimlendirme problemine çözüm aranmıştır. Bu amaçla, Visual Basic 6.0 kullanılarak bir KDS geliştirilmiştir. Geliştirilen KDS yazılımının değirmen makineleri imal eden firmada uygulanması neticesinde optimal parti hacimlendirme tekniği “periyodik sipariş miktarı yöntemi” olarak bulunmuştur.

Anahtar kelimeler


Malzeme İhtiyaç Planlama, Parti-Hacimlendirme, Karar Destek Sistemi, Değirmen Makineleri İmalatı.

Tam metin:

PDF