Hizmet Üreten Bir Sistemin Bekleme Hattı (Kuyruk) Modeli İleEtkinliğinin Ölçülmesi.

Osman ÇEVİK Ayşe Elif YAZGAN
3.265 1.114

Öz


Bu çalısmada bekleme hattı modeli yardımıyla bir bankadaki müsterilerin sıra beklemelerine iliskin model belirlenmis ve sistemin ortalama etkinligi hesaplanmıstır. Çalısmanın verileri bir kamu bankasının1 İstanbul Merkez Subesinden alınmıstır. Analiz sonucunda sistemin ortalama etkinliginin(doluluk oranının) %17,8571 oldugu belirlenmistir.

Anahtar kelimeler


Bekleme hattı, kuyruk modeli.

Tam metin:

PDF