Seçim Kampanyalarında Siyasal Pazarlama Karması Elemanlarının Yeri ve Önemi.

Sevilay Uslu DİVANOĞLU
8.069 2.074

Öz


Siyasetçiler rakiplerinden farklılasmak, yeni seçmen kazanmak, seçmen kitlesinde parti bagımlılıgının olusmasını saglamak için pazarlama biliminden yararlanmaktadırlar. Siyasal pazarlamadan yararlanmayan siyasi partilerin i ise basarısız olacagı söylenebilir. Siyasetin vazgeçilmezlerinden olan seçimler demokratik hayatın en önemli dönemeçlerindendir. Seçim kampanyalarında pazarlama karması elemanlarının etkin bir sekilde kullanılması, seçmenlerin oy tercihini, parti ve aday farklılıgını ve seçmen bagımlıgını pozitif yönde etkileyecektir. Siyasal pazarlama faaliyetlerinin kısa ve açık bir ifadesi olan siyasal pazarlama karması unsurları kullanılarak bilgilendirilen seçmen daha kaliteli ve tutarlı siyasi ürünleri seçme imkanı elde etmektedir. Böylece, siyasal pazarlama karmasının ülkenin gelecegini belirleyecek isabetli adayların meclise girmesine ve tutarlı siyasal programların uygulanmasının daha kolay gerçeklesebilmesine katkı saglayıcı bir islevi olmaktadır. Bu sekilde, siyasal partiler ve adaylar seçim kampanyalarında siyasal pazarlama karması elemanlarını kullanarak seçmenleri hem bilgilendirmekte ve hem de etkilemekteyken, seçmenler de bu faaliyetlerden yararlanarak siyasal partilerin ve adayların programları ve icraatları hakkında bilgilerini arttırmaktadırlar.

Anahtar kelimeler


Siyasal Pazarlama, Siyasal Pazarlama Karması, Seçim Kampanyaları.

Tam metin:

PDF