Yerel Demokrasi ve Yerel Özerklik İlişkisi.

Vasfiye ÇELİK Fikret ÇELİK Sefa USTA
3.924 1.756

Öz


ERKLİK İLİŞKİSİ Vasfiye ÇELİKFikret ÇELİKSefa USTA ÖZ Günümüzde demokrasinin kapsamı açısından bazı tartısmalar yogunlasmıstır. Bu tartısmalardan biri de demokrasinin evrensel degerlerinin, günümüzde önemli bir idari yapılanma olarak karsımıza çıkan yerel yönetimler düzeyinde nasıl uygulanabilecegine iliskin tartısmalardır. Demokrasinin ilkelerinin yerel açıdan kullanımının faydalı yönleri oldugu bu tartısmalar neticesinde olusan ortak kanaatlerdendir. Yerel demokrasinin gelismesinin, yerel hizmetlerin nitelikli bir sekilde gerçeklestirilmesi sonucunu doguracagı söylenilebilir. Bu dogrultuda yerel demokrasinin gerçeklestirilebilmesinde, yerel özerklik ilkesi önemli bir rol üstlenebilir. Sonuç olarak yerel yönetim hizmetlerinin daha verimli hale getirilebilmesi, yerel özerklik ve yerel demokrasi arasındaki güçlü bagı görmekle mümkün olacaktır. Bu açıdan, yerel yönetimlerin temel dayanaklarıolarak "özerklik" ve "demokrasi" ilkeleri ifade edilebilir ve Türkiye'de 2004 sonrası dönemde, bu ilkeler yerel yönetim reformlarıyla gerçeklestirilmeye çalısılmaktadır.

Anahtar kelimeler


Yerel yönetimler, Yerel Demokrasi, Yerel özerklik

Tam metin:

PDF