Anayasa Mahkemesinin "Anayasal Konumu" Üzerine Bir Değerlendirme.

Musa SAĞLAM
3.058 828

Öz


Anayasa Mahkemesinin 1982 Anayasası’nda “Yargı” Bölümünde “Yüksek Mahkemeler” baslıgı altında ilk organ olarak düzenlenmesi onun Anayasamızdaki konumu üzerindeki tartısmalara son vermemistir. Özellikle Anayasa Mahkemesinin esas islevinin niteligi, yasaların anayasaya uygunlugunun denetimini gerçeklestirmek, onu “genel mahkemeler” içinde degerlendirmemizi mümkün kılmamaktadır. Diger yandan, Anayasa Mahkemesinin kamu erkleri karsısındaki pozisyonu ve Anayasa’da aynı baslık altında yer alan Yüksek Mahkemelerle iliskileri dikkate alındıgında onun orada düzenlenen yüksek yargı organları gibi bir “Yüksek Mahkeme” olarak tasavvur edilmesinin mümkün olamayacagı yargısı daha da kuvvet kazanmaktadır. Bu nedenle Anayasa Mahkemesinin özel bir statüye sahip anayasal organlarımızdan biri olarak nitelendirilmesi daha yerindedir.

Anahtar kelimeler


Anayasa Mahkemesi, Anayasa Mahkemesinin Bagımsızlıgı, Yüksek Mahkemeler ve Anayasa Mahkemesi, Kamu Erkleri ve Anayasa Mahkemesi

Tam metin:

PDF