Türk Yükseköğrenim Sisteminin Durumu ve İktisadi Büyüme Performansına Katkısı.

Ceyda ÖZSOY
2.719 896

Öz


SOY ÖZ Yüksekögretim beseri sermayeyi gelistiren önemli bir yatırımdır türüdür. Aslında, beseri sermayenin en yüksek düzeyde uzmanlasmıs biçimidir ve ekonomik büyümeye katkısı oldukçaönemlidir. Bu nedenle yenidünya ekonomisinde “kalkınmanın motoru” olarak görülmektedir. Yüksekögretim devletin vergi gelirlerini yükseltir, yatırım ve tasarrufları artırır, aynı zamanda daha girisimci ve modern bir toplum yaratır. Bunların dısında ulusal saglık düzeyini iyilestirir, nüfus artıs hızının azalmasına yardımcı olur, teknolojiyi gelistirir ve yönetisimi güçlendirir. Bu çalısmanın temel amacı, 1970-2006 yılları arasında Türkiye’de yüksekögretim ile iktisadi büyüme arasındaki iliskinin yönünü ve büyüklügünü VAR modeli ile ortaya koymaktır.

Anahtar kelimeler


Yüksek ögretim, İktisadi Büyüme, Türkiye

Tam metin:

PDF