Panel Veri Yaklaşımı Altında Gümrük Birliği Anlaşmasının İmalat Sanayine Etkilerinin Bir Analizi.

H. Mahir FİSUNOĞLU, Fatih YÜCEL
2.598 618

Öz


Bu çalısmanın amacı; Türkiye’nin seçilmis 12 AB üyesi (Danimarka, Belçika, Lüksemburg, Hollanda, Fransa, Almanya, Yunanistan, rlanda, talya, Portekiz, spanya ve ngiltere) arasındaki sektörel dıs ticarette, Gümrük Birligi Anlasması’nın etkileri incelemek, buradan hareketle, ülke ve sektör ayrısımları yapmak ve Türkiye’nin bu ülkelerle dıs ticaretinde etkili ülke ve stratejik sektörleri belirlemeye çalısmaktır. Bu dogrultuda, 1988-2002 dönemine ait ithalat ve ihracat verileri Panel Veri Yöntemi kullanılarak test edilmistir.

Anahtar kelimeler


Gümrük Birligi, Avrupa Birligi, Panel Veri Modelleri

Tam metin:

PDF