B Simit Sarayı: Niğde Halkının Ağız Tadı.

Ruhan İRİ M. Emin İNAL
3.333 3.985

Öz


Bu çalışma, Niğde ilinde üretici, toptancı ve perakendeci olarak faaliyet gösteren B Simit Sarayının, pazarlama uygulamalarını ve kendine özgü oluşturduğu pazarlama stratejilerini tespit etmek, pazarlama teorisi içerisinde analiz etmek, başarı ve başarısızlık nedenlerini ortaya koymak, tartışmak ve uygulamayla teori arasında köprü kurmak amacındadır. Çalışma, gözlem yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir.

Anahtar kelimeler


Niğde, örnek olay, pazarlama

Tam metin:

PDF