Yönetim - Yurttaş İlişkileri Bağlamında Yurttaşların Yerel Yönetime Katılımı ve Niğde İli Uygulaması.

Veysel EREN Selim KILIÇ
2.696 1.189

Öz


Yönetim yurttaş arasındaki etkileşimin bir ifadesi olan yönetime katılma, kendini mekan ve nitelik açısından farklı şekillerde gösterebilir. Ancak katılımın boyutu ve derecesi ne kadar farklılık gösterse de, yine de bir yerde katılımın olduğundan söz edebilmek için katılımın olmazsa olmaz diyebileceğimiz kimi ölçütlerinin belirlenmiş olması gerekir. Aksi halde o yerde katılım olup-olmadığı konusunda ya da katılımın derecesi konusunda her hangi bir fikir yürütmek olanaksızdır. Yönetime katılmanın farklı bir boyutunu oluşturan yerel yönetime katılma, demokratik toplumlarda her geçen gün giderek daha fazla öne çıkmaktadır. Bu çalışmada katılımın temel unsurları ve destekleyici nitelikteki unsurları dikkate alınarak, hazırlanan anket çalışması ile Niğde İl Merkezinde yurttaşların yerel yönetime katılma konusunda eğilimleri saptanmaya çalışılmıştır.

Anahtar kelimeler


Yönetime katılma, Yönetim yurttaş ilişkisi, Niğde

Tam metin:

PDF