Küresel Ekonomilerde Markanın Finansal Değeri Nasıl Belirlenir? Küresel İşletmelerin Marka Değerlemesine Yönelik Kavramsal Bir Çalışma.

Tülin DURUKAL Cihat KARTAL
3.009 791

Öz


Küresel ekonomi rekabetin yapısını ve biçimini değiştirmiştir. Sürekli gelişen teknoloji, ürünler, hizmetler ve işletme profillerindeki farklılıkların ortadan kalkmasına sebep olmuştur. Küresel ortamda, yenilikçi olmak, teknolojik uyum ve dengeyi yakalamak, müşteri ihtiyaçlarını maksimize etmek gibi unsurlar tek başlarına yada hep birlikte yeterli değildir. Marka olabilmek ve bu markanın, kabulünün sağlanması başarının en önemli faktörüdür. Günümüzde markalaşma rekabet stratejilerinin önemli bir unsurudur. Bu nedenle ciddi bir marka yönetimi işletme gücünün korunması ve rekabet gücünün sağlamlaştırılması açısından oldukça önem taşımaktadır.

Anahtar kelimeler


Marka, Marka Finansmanı, Marka Yönetimi, Küresel Ekonomi, Marka Finansal Değeri

Tam metin:

PDF