2050 Yılında Dünya Ekonomisi.

Metin Kamil ERCAN
3.204 1.370

Öz


Bu çalışmada Dünya ekonomisinin 2050 yılındaki durumu hakkında PriceWaterhouseCoopers LLP-Mart 2008’de yayınlanmış olan “The World in 2050” araştırması esas alınarak bilgiler verilmiş olup, gelişmiş ülkeler (Group of Seven–G7) ile gelişmekte olan ülkeler (Emerging Economies-E7) karşılaştırılmıştır

Anahtar kelimeler


G7, E7.

Tam metin:

PDF