Editörler ve Kurullar

Editör

  1. Yard. Doç. Dr. Ali Eren Alper, Niğde Üniversitesi, İİBF, Maliye Bölümü, Türkiye

Editör Yardımcısı

  1. Yrd.Doç.Dr. Arzum Büyükkeklik, Niğde Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Türkiye

Dergi Sekreteryası

  1. Arş.Gör. Özlem KARAKOZAK, Niğde Üniversitesi, İİBF, Bankacılık ve Finans Bölümü, Türkiye

Danışma Kurulu

  1. Prof. Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL, Çukurova Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Türkiye
  2. Prof.Dr. Semih Hüseyin TOKAY, Gazi Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Türkiye
  3. Prof.Dr. Kerim Özdemir, Balıkesir Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü, Türkiye
  4. Prof.Dr. Recep KÖK, Dokuz Eylül Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü, Türkiye
  5. Prof.Dr. Mümin Ertürk, Beykent Üniversitesi, Türkiye
  6. Prof.Dr. Serap Çabuk, Çukurova Üniversitesi, İİBF, Pazarlama Bölümü, Türkiye
  7. Prof. Dr. Mehmet Ali Bilginoğlu, erciyes üniversitesi iibf iktisat bölümü, Türkiye
  8. Prof. Dr. Hüseyin AKAY, Balıkesir Ünv. İİBF, İşletme Bölümü, Türkiye
  9. Prof.Dr. Ahmet Burçin YERELİ, Hacettepe Üniversitesi, İİBF, Maliye Bölümü, Türkiye

Yayın Kurulu

  1. Prof.Dr. Abitter ÖZULUCAN, Niğde Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Türkiye
  2. Prof. Dr. Ali Deran, Ömer Halisdemir Üniversitesi, İİBF, ;İşletme Bölümü, Türkiye
  3. Prof.Dr. Esen Gürbüz, Niğde Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü
  4. Prof.Dr. Zeki DOĞAN, Niğde Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Türkiye
  5. Prof.Dr. Mutlu Başaran Öztürk, Niğde Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü
  6. Prof. Dr. Selen Doğan, Niğde Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Türkiye
  7. Prof. Dr. Hasan Bülbül, Niğde Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü, Türkiye
  8. Doç.Dr. Haluk Bengü, Niğde Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü
  9. Doç.Dr. Selim Kılıç, Niğde Üniversitesi İİBF
  10. Doç.Dr. Fatih Yücel, nigde üni. iibf iktisat, Türkiye
  11. Doç. Dr. Zübeyir Turan, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü, Türkiye
  12. Doç.Dr. Okyay UÇAN, Niğde Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü, Türkiye
  13. Yrd. Doç. Dr. SEÇKİN ARSLAN, ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, Türkiye
  14. Yard. Doç. Dr. Ali Eren Alper, Niğde Üniversitesi, İİBF, Maliye Bölümü, Türkiye
  15. Yrd.Doç.Dr. Çiğdem Şahin, Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, Türkiye


ISSN: 1308-4216