Dergi iletişimi

Posta adresi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Ömer Halisdemir Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Bor Yolu Üzeri Niğde 51240 TÜRKİYE

Tel: 0 388 225 20 12

Faks:  0 388 225 20 14

İletişim

Ali Eren ALPER
Yrd. Doç. Dr.
Ömer Halisdemir Üniversitesi İİBF Maliye Bölümü
Eposta: alierenalper@gmail.com

Teknik destek

Arş. Gör. Ali Gökhan GÖLÇEK
Telefon: 0 388 225 20 28
Eposta: aligokhangolcek@gmail.comISSN: 1308-4216